Dự án

Khách hàng: Công ty dầu khí Nhật Việt

Năm thực hiện: 2019

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bàn giao trọn gói hệ thống DCS/ESD cho 04 đầu giếng – Dự án mở rộng WHP-E1

Sản phẩm chính: Emerson DCS/SIS DeltaV