Dự án

Khách hàng: PVEP-POC

Năm thực hiện: 2014

Phạm vi cung cấp: Cung cấp thiết bị và dịch vụ thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bàn giao trọn gói nâng cấp hệ thống ESD trên giàn ĐH-01

Sản phẩm chính: Hệ thống Emerson SIS DeltaV, thiết bị Fire Detector Netsafety