Nhà phân phối & Đối tác

VATCOM hiện là đại lý độc quyền, nhà phân phối và tích hợp hệ thống của:

  • Đại lý độc quyền phân phối hãng WIKA tại miền Bắc
  • Đại lý ủy quyền phân phối thiết bị đo lường nhãn hiệu Foxboro của Schneider Electric.
  • Đại lý phân phối thiết bị đo lường và phân tích hãng ABB.
  • Đại lý phân phối ủy quyền thiết bị quan trắc khí thải liên tục hãng ENVEA.
  • Nhà tích hợp hệ thống hãng Rockwell Automation.