Hệ thống & Dịch vụ

Sau giai đoạn thực hiện dự án, VATCOM cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật như kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại... để đảm bảo hệ thống và thiết bị của khách hàng luôn hoạt động tin cậy với hiệu quả cao nhất.

Với các hệ thống quan trọng và yêu về khả năng hoạt động liên tục như các hệ thống điều khiển PCS/ESD/F&G trên các giàn khoan, VATCOM cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7 để đảm bảo hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Các kỹ sư được đào tạo tốt, am hiểu về hệ thống luôn sẵn sàng để hỗ trợ đảm bảo sự cố được xử lý nhanh chóng nhất.