Hệ thống & Dịch vụ

Cốt lõi của VATCOM là một công ty tích hợp hệ thống, chúng tôi cung cấp các dịch vụ về kỹ thuật và quản lý dự án từ tư vấn, thiết kế cơ sở đến thiết kế chi tiết, chế tạo, lắp đặt, FAT, SAT, hiệu chỉnh, chạy thử và bàn giao các dự án Hệ thống điều khiển quá trình trong ngành công nghiệp chế biến. 

Với các kỹ sư có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu về Hệ thống điều khiển quá trình, chúng tôi đã thực hiện thành công rất nhiều các dự án, trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam từ các giàn khoan ngoài thềm lục địa phía Nam cho tới các nhà máy hóa chất biên giới phía Bắc.

Một số các dự án tiêu biểu như:

  • Cung cấp hệ thống điều khiển quá trình & Hệ thống dừng khẩn cấp mở rộng cho giàn khoan WHP-E1 – Công ty Dầu khí Nhật Việt (Hệ thống Emerson DeltaV)
  • Cung cấp hệ thống điều khiển cho kho Hải Phòng – Công ty TNHH Top Solvent Việt Nam (Hệ thống PLC Siemens)
  • Cung cấp hệ thống điều khiển cho kho chứa và phân phối nhựa đường – Công ty Puma Energy (Hệ thống PLC Rockwell)
  • Cung cấp hệ thống điều khiển cho nhà máy axít thực phẩm sạch – Công ty Hóa Chất Đức Giang (Hệ thống PLC Rockwell)
  • Cung cấp hệ thống điều khiển cho nhà máy phân bón MAP – Công ty Hóa Chất Đức Giang (Hệ thống Emerson DeltaV)
  • Cung cấp dịch vụ mở rộng hệ thống điều khiển cho các giàn khoan CPC, E1, C1, S1 – Công ty Dầu khí Nhật Việt (Hệ thống Emerson DeltaV)
  • Cung cấp hệ thống điều khiển cho trạm phân phối khí CNG Việt Nam (Hệ thống Rockwell)
  • Cung cấp hệ thống điều khiển cho trạm phân phối khí CNG Mỹ Xuân (Hệ thống Emerson DeltaV)