Hệ thống & Dịch vụ

Hệ thống thiết bị trường an toàn (SIS) bao gồm phần cứng và phần mềm được thiết kế đặc biệt được sử dụng cho các hệ thống quá trình quan trọng. Hệ thống SIS được sử dụng để giám sát các biến và thông số quá trình của nhà máy nằm trong giới hạn vận hành an toàn và khi điều kiện rủi ro có thể xảy ra, hệ thống phải kích hoạt các cảnh báo và đưa nhà máy về điều kiện an toàn hoặc thậm chí dừng sản xuất.

Các ứng dụng điển hình của hệ thống SIS:

- Hệ thống dừng khẩn cấp (ESD)

- Hệ thống dò khí và lửa (F&G)

VATCOM tự hào là một trong số rất ít công ty Việt Nam có thể thực hiện hệ thống SIS. Các kỹ sư của chúng tôi đã được đào tạo về hệ thống SIS của các hãng như Emerson Process Management, Rockwell Automation và hơn nữa được chứng nhận là kỹ sư an toàn bởi TUV Rheinland.

Một số dự án SIS tiêu biểu:

  • Nâng cấp hệ thống ESD và hệ thống dò lửa cho giàn Đại Hùng – 01 (Hệ thống DeltaV SIS)
  • Cung cấp dịch vụ kiểm tra, chạy thử và khởi động hệ thống ESD & hệ thống F&G cho dự án phát triển Topaz – Giàn Topaz (Hệ thống DeltaV SIS)
  • Nâng cấp hệ thống F&G cho giàn Đại Hung-01 (Hệ thống Control Logix SIL 2 – Rockwell Automation)