VN

VATCOM là nhà tích hợp và cung cấp trọn gói (turn-key project) các giải pháp về hệ thống điều khiển và thiết bị đo lường cho các nhà máy công nghiệp dựa trên nền tảng về công nghệ và thiết bị của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Với khả năng tích... >>