Thiết bị đo nhiệt độ

FOXBORO cung cấp các thiết bị với chất lượng và độ tin cậy cao nhất cho tất cả các giải pháp đo nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ và giếng nhiệt của Foxboro là giải pháp đo lường đáng tin cậy, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất trong công nghiệp.

>>

Biến truyền nhiệt độ Foxboro là giải pháp đáng tin cậy, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất cho các ứng dụng đo lường nhiệt độ trong ngành công nghiệp chế biến. Các thiết bị thuộc dòng biến truyền nhiệt độ này giúp tăng hiệu suất nhà máy và tiết kiệm chi phí nhờ các công cụ cấu hình và chẩn đoán thân thiện và dễ dàng sử dụng.

>>