Dự án

Khách hàng: CTCP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang

Năm thực hiện: 2020

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bàn giao trọn gói hệ thống điều khiển và thiết bị đo lường cho nhà máy NPK 100.000 tấn/năm

Sản phẩm chính: Hệ thống điều khiển Rockwell Automation; thiết bị đo lường hãng Foxboro, Siemens