Dự án

Khách hàng: PVEP-POC

Năm thực hiện: 2020

Phạm vi cung cấp: Cung cấp thiết bị và dịch vụ thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bàn giao trọn gói nâng cấp hệ thống Fire & Gas trên giàn ĐH 01

Sản phẩm chính: Control Logix SIL2 - Rockwell Automation; Honeywell Gas Detector.