Dự án

Khách hàng: Công ty TNHH ABB Automation and Electrification (Việt Nam)

Năm thực hiện: 2021

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, lắp đặt, chạy thử và đào tạo vận hành thiết bị đo bụi ướt

Sản phẩm: Thiết bị đo bụi ướt PCME QAL182 WS hãng ENVEA